Køge Amatørscene

Besøg os på FaceBook:

Generalforsamling den 24 marts 2023.

Formanden bød velkommen til de i alt 19 fremmødte.

 1. Valg af Dirigent: Tommy Colding

          Valg af referent: Merete Carlsen

 1. Valg af stemmetællere: Ingen
 1. Formanden beretter: Beretning kan kan hentes her.

Regnskab: Per fremlagde regnskabet. Der berettes om for meget betalt moms tidligere, da vi har betalt moms af kontingent.

Zita spørger, om man vil rette henvendelse til Told og for at få tilbagebetalt evt. for meget moms. Kenneth spørger, om der er en procedure ved ophør? Ifølge vedtægterne er der, nemlig at evt. overskud skal gå til børn og unge i Køge.

Spørgsmål om budget. Skal vi have et sådant? Budgetlægning er et kæmpe arbejde, og hvor stor rolle spiller et budget i forhold til medlems kontingent?

Der bliver diskuteret livligt – skal det være generelt eller pr. afdeling børn, unge, voksen ). Mange meninger. Ingen konklusion.

Prisen for Stolesponsor er oppe at vende, man bliver enig om, at det er en bestyrelsesbeslutning.

 1. Indkomne forslag: Ingen
 1. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
 1. Valg af kasserer (Ulige år): Michael Tofte blev valgt for 2 år.
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Per Jensen valgt. Bettina Mollerup genvalgt.
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Tommy Colding genvalgt. Gitte Kruse valgt.
 1. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1. år: Tove von Mehren og Lisette Hedegaard blev valgt.
 1. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter for 1. år: Zita Stephansen og Anja Skands blev valgt.
 1. Eventuelt: Lisbeth foreslår og vil gerne være tovholder på noget socialt, evt. at besøge en scene backstage. Og senere se forestillingen sammen.

Zita foreslog et foto af nye medlemmer i nyhedsbrevet. 

Til slut blev Bettina Mollerup udnævnt som æresmedlem. Fik overrakt et bevis og en buket.

Mødet slut. Kort pause.

Repertoiremøde:

”Nøddebo præstegård” har mange sange. Måske en mulighed, vi har en del, der kan synge.

Lasse foreslår: ”Ebberød Bank” og ”Missery”

Bettina: ingen fra ungdomshold i juleforestilling, da de kører sideløbende med deres forestilling. (Dårlig erfaring)

Thomas peger på juleforestilling uden sang, gamle kendinge uden sang.

Lisbeth peger på: ”Jul i Gammelby”

Der diskuteres livligt.

Eigil siger: ”ikke nej” til at sætte et julestykke op. Vil se på det.

Kenneth: ”Elg med bjørn” på er et sjovt stykke. Kommer sandsynligvis op næste forår.

Referent Merete Carlsen/Lilli Arved