Køge Amatørscene Rotating Header Image

Så er Køge amatørscene i gang igen.

så har vi fået mobilepay nummeret er 679730.

Køge Amatørscene

Nyt fra formanden 12 December.

Kære medlemmer.

Vi har alle hørt den nye Corona melding fra regering og øvrige myndigheder. Der er blevet indført yderligere restriktioner for 28 kommuner, herunder Køge.

Lige p.t. har vi jo gang i børnene og ungdommen og deres forestillinger. Børnenes premiere var fastsat til fredag den 11. December med forestillinger 12. og 13. December.  Det er ærgerligt at vi må udsætte forestillingerne til engang til foråret 2021, hvor vi forhåbentligt kan gennemføre forestillingen SNEHVIDE OG DE 7 SUNDE DVÆRGE. Vi gør alt for, at børnene får mulighed for at afprøve deres store arbejde og anstrengelser.

Der er sikkert publikum der har købt og betalt billetter, de vil blive kontaktet af vores ”billetdame” hvad angår tilbagebetaling. Muligheden eksisterer også at lade beløbet blive stående hos os så er forårets billet betalt på forhånd. J

Ungdommen har tidligere fået udsat deres forestilling til foråret 2021, så der kan godt blive trængsel på de skrå brædder.

Voksenholdets forestilling er ligeledes planlagt til 2021. Når sundhedsmyndighederne tillader det, vil datoer for de 3 forestillinger blive meddelt.

Slutteligt vil vi alle i bestyrelsen ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og på gensyn i 2021.

Mange venlige teaterhilsener

Mogens Høhling

Fmd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior og ungdomsholdet unge fra 12 til 18 år, holdet er åbent for tilmelding.

Junior og ungdomsholdet øver onsdag fra kl. 18.30.

Så mød op hvis du har interesse for teater og måske går rundt med en skuespiller i maven. 

Ovenstående er betinget af at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I kan altid holde jer ajour på hjemmesiden.

Glæder os til at se dig/jer.

Mange teaterhilsner

Instruktørerne.

Vi har nu passeret 8. Juni til  2020. Tiltag eksisterer stadig, disse berører også scenen og foreningen. Det er besluttet at opstarte foreningen Pr. 1. September

 2020. Indtil da er der meget ringe aktivitet på scenen. Børneholdet forventes at starte op 1 torsdag i september.

Børneholdets instruktører vil forsøge at samle det tidligere hold og starte op der hvor de slap inden pandemien. Derfor kære forældre husk datoen og glæd børnene med nogle gode timer på scenen.

Ungdomsholdet har opstart først i september, herom senere fra instruktørerne.

Cabaretholdet vil vi meget gerne have op at køre efter 1. September. Dog er det betinget af, at vi kan finde en pianist/harmonika der kan støtte op om cabaretholdets sang.

Måske er der en musiker i jeres omgangskreds der kunne tænke sig at være med til at udbrede den danske sangskat, det er oppe i tiden lige nu.

Voksenholdet starter op nogenlunde samtidig med.

Sømandens svigermor planlægges opført omkring februar 2021. Alt dette er selvfølgelig betinget af Corona situationen og regeringens tiltag med hensyn til 4m2 pr. Person, afstand mellem skuespillerne/publikum. Vi krydser alle fingre for at større muligheder indtræder for vores forening, så vi kan komme i gang.

Rigtig god sommer til alle.

Mogens

Formand.

køgeamatørscenes forestillinger med børne-junior og voksenhold er ikke definitivt aflyst,men udskudt indtil videre. Pas godt på jer selv derude.

Billetbestillinger til børne-junior og voksenhold er udsat.

Hold jer ajour her på hjemmesiden.

 

Køge Amatørscene har eksisteret siden 1939 og har i tidens løb sat mere end 200 forestillinger op.

 Ny formand på Køge Amatørscene.

mogens4

 

Ved Køge Amatørscenes generalforsamling 28 februar 2020 blev Mogens Høhling valgt som ny formand.

NYHEDSBREV!

Januar 2020

 

Så starter den sidste halvdel af sæsonen på scenen, og det ser ud til at der bliver megen aktivitet på teatret her i foråret.

Først og fremmest vil vi byde hjerteligt velkommen til de nye medlemmer, vi glæder os til at lære jer ordentligt at kende

BJU er allerede startet og er opdelt i 2 hold, (de små 6 – 11 år, og de store 12- 18 år). De små bliver instrueret af Dennis Melgaard og Mia Jensen, og de store af Bettina Mollerup og Lone Gerd Juhl, Holdene øver for de stores vedkommende hver onsdag fra kl. 18:30 – 20:00, og de små øver hver torsdag mellem kl. 18:00 og 19:00. Der er fastsat spilledatoer 17 – 18 – 19 april. De små skal spille et anderledes stykke om de 7 små dværge nemlig ”Snehvide og de syv sunde dværge”. De store børn skal spille et stykke, som Bettina har skrevet med input fra holdet. Stykket kommer til at hedde: ”Elisa og den onde Stedmoder” og er skrevet frit efter flere af H.C.Andersens kendte eventyr

Som noget nyt vil vi også oprette et cabarethold, der vil tage ud og optræde, hvor det er muligt. Holdet vil blive instrueret af Lisbeth Hoffmann og Hother von Mehren. Har I lyst til at være med, så mød op til prøverne, som vil være hver mandag fra kl. 19:30 – ca. 21:00 med start den 3 februar.

Vi har et hold, som vil medvirke ved en messe i Brøndby Hallen den 11 marts, hvor BC Catering har messe ,dette arrangement er desværre aflyst, grundet risiko for coronavirus.

Foreningen tilbyder at alle medlemmer kan komme på forskellige kurser, man skal blot kontakte et medlem af bestyrelsen.

Det vil være muligt at se hvilke kurser der er i DATS regi på hjemmesiden. Det er det ikke umuligt at få andre kurser, man skal blot kontakte os, for nærmere information.

Vi har fået en ny dame til at tage sig af bestilling af billetter, og det kan ske fra 1 måned før premieren på tlf. 30 54 70 75 eller mail: billetter@koegescenen.dk.

Telefonen vil være åben for personlig kontakt alle dage fra kl. 17:00 til 20:00.

 

 Vi glæder os til at se jer til endnu en fantastisk sæson på de skrå brædder!

Køge amatørscene, optrådte ved minibyens sommerfest.   marker adressen, og derefter klik på højre musetast. https://sn.dk/LoerdagsAvisen/Billedserie-Kjoege-Mini-By-stod-i-festens-tegn/artikel/862378

Ved Køge Museums 400 års fejring af huset i Nørregade 4, Køge, kunne de besøgende møde fattiglemmet Regitze (Lisbeth Hoffmann),

der fortalte om, hvordan det var, at bo på fattiggården i slutningen af 1800-tallet.

regitze køge museum

 Vi efterlyser nye

instruktører.

Køge amatørscene søger instruktører, er det noget for dig.

Hvad kan vi tilbyde:

Hvad der skal spilles bestemmes hovedsaglig af instruktøren.

Hjælp til alt, såsom scenebygning, kostumer, sminke m.m.

Relevante kurser betalt af foreningen.

Vi kan desværre ikke yde nogen betaling for opgaven.

 

Besøg hos DATS til åben hus arrangement, i forbindelse med at de har fået nye lokaler.

 

På billedet Formand Hother von Mehren,næstformand Merete Carlsen og Lisbeth Hoffmann.

Besøg hos Dats

På Billedet:Formand Hother von Mehren,Tina fra DATS og næstformand Merete Carlsen.

Besøg hos Dats1

 

   Nyt æresmedlem: Vores formand Hother von Mehren er den 11/10-18, udnævnt til æresmedlem.

  • Der er blevet installeret trådløst internet, som kan benyttes af medlemmer og publikummer, i foreningens lokale på Boholtevej 91.
  • Husk at medlemmer, altid kan komme med ting, de vil have med på dagsorden til bestyrelsesmøderne, disse foreslag, kan sendes på email til . Formand Mogens Høhling før bestyrelsesmøderne, samt at du altid kan bede om referater af bestyrelsesmøderne. Datoerne for bestyrelsesmøderne vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsor:

 malerfirmaetsylvest logo

 

Forestillingerne er støttet af Køge Kommunes Kulturpulje.

 

 

 

 

 

 

 

Har du ris, ros, kommentarer eller spørgsmål til Køge Amatørscene?

Skriv et indlæg i gæstebogen.

Vil du være medlem af Køge Amatørscene? Klik her.