Køge Amatørscene

Besøg os på FaceBook:

Privatlivspolitik

Medmindre du

  • har en bruger-ID til koegescenen.dk og logger ind på webstedet eller
  • indsender en besked via kontaktformularen

indsamler vi ingen data om dine besøg her eller sætter nogen cookies.

Køge Amatørscenes generelle håndtering af persondata

Politik for håndtering af persondata
1. Indsamling af persondata- Køge Amatørscene (KAS)
KAS indsamler, ved indmeldelse i foreningen, følgende data om medlemmerne. Disse gemmes i en database.
1. Fødselsår.
2. Navn.
4. Email.
5. Telefonnummer.

Billeder og video fra foreningens arrangementer gemmes i:
1. Foreningens arkiv (fysisk og digital form).
2. På foreningens hjemmeside.

Ansvarlig for håndtering af persondata.
Medlemsdatabase
Den ansvarlige for medlemsdatabasen skal sikre at:
1 Nye medlemmer indføres i databasen
2 Ændringer af databasen ajourføres
3 Sletning af data ved udmeldelse
Billedarkiv o. lign.
Bestyrelsen har ansvaret for arkivering af materialet.
Den ansvarlige for ovennævnte områder har ansvaret for at efterleve og dokumentere overholdelsen af Persondataloven
Pligt til at anmelde læk af data til Datatilsynet (eks. hackerangreb på database)
2. Deling af persondata

KAS deler kun data med:
1. Offentlige myndigheder hvis der er direkte hjemmel i lovgivningen (eks. folkeoplysningsloven)
2. DATS i form af antal medlemmer fordelt i aldersgrupper
3. Hvis data ønskes delt med andre eller i mere detaljeret form, hvor det ikke er et direkte lovkrav, skal der indhentes samtykke i hvert tilfælde.

Samtykkeerklæring
1. Ved indmeldelse i KAS skal alle aktive medlemmer skriftlig give samtykke til at data registreres.
2. I forbindelse med indmeldelsen skal KAS oplyse:
3. Hvem der står for registreringen (Navn og kontaktoplysninger)
4. Formålet med registreringen
5. Hvem data deles med og i hvad form
6. Retten til at bede om indsigt
7. Hvor længe oplysningerne gemmes.
3. Børneattester
1.KAS indhenter børneattester ”Opmærksomhed på godt samvær i KAS” Attesterne indhentes af den af bestyrelsen udpegede person.
4. Hvem har adgang til persondata?
Den almindelige medlemsdatabase:
1. Den ansvarlige for medlemsdatabasen
2. Bestyrelsen
Børneattester:
1. Den ansvarlige for indhentningen
2. Formanden
5. Sletning persondata
1. Persondata slettes ved udmeldelse af foreningen
2. Billeder slettes IKKE og kan bruges fremover i publikationer og på hjemmesiden.

3. marts 2024

Hvordan håndterer Køge Amatørscene (KAS)medlemsoplysninger m.m.?
KAS registrerer dig i vores medlemsdatabase for at kunne kontakte dig med informationer og opkræve
kontingent. KAS deler kun dine data med:
1. Offentlige myndigheder hvis der er direkte hjemmel i lovgivningen (eks. Folkeoplysningsloven)
2. DATS (Landsforeningen for Dansk Amatør Teater og Scenekunst) i form af antal medlemmer fordelt i
aldersgrupper.
3. Hvis data ønskes delt med andre eller i mere detaljeret form, hvor det ikke er et direkte lovkrav,
indhenter vi samtykke fra dig i hvert enkelt tilfælde. Billeder og video fra foreningens forestillinger og
arrangementer bruges i pressemeddelelser, på hjemmesiden, andre publikationer og digitale medier
vedrørende foreningen.

Sletning af persondata
1. Persondata slettes ved udmeldelse af foreningen.
2. Billeder og video slettes IKKE og kan bruges fremover i publikationer, på hjemmesiden og digitale medier.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvad vi har registreret om dig, ved at henvende dig til: Formanden.
HUSK VENLIGST AT OPLYSE, HVIS DER SKER ÆNDRINGER I DE OPLYSNINGER
DU HAR GIVET OS.
4. marts 2024