Køge Amatørscene

Besøg os på FaceBook:

Referat af Generalforsamling den 19. marts 2024.

Formanden bød velkommen til de i alt 19 fremmødte.
1. Valg af Dirigent: Bjarne Kruse
Valg af referent: Merete Carlsen
2. Valg af stemmetællere: Regitze Heiberg og Majbritt Brahe Salten.
3. Formanden beretter: 2023 blev et år med mange forhindringer for mig som formand.

Jeg har forsøgt at orientere alle medlemmer med mine månedlige nyhedsbreve, så der er nok ikke så meget nyt at berette, Jeg forsøgte at koge beretningen ned, så jeg ikke taler i timevis, men det lykkedes ikke rigtig, da der er sket en masse i 2023.

De unges forestilling ”Jean de France og alle de andre tosser”, spillede i februar. Det blev en fin forestilling. Tove havde lige meldt fra på billetbestillingen, så Zita tog hurtigt over. Så kom det problem, at vores billetsystem ikke virkede på hjemmesiden, så bestillingerne måtte klares via billettelefonen, det klarede Zita i fin stil. Vi fik en henvendelse fra Kjøge Miniby om at lave en forestilling under åben himmel i deres anlæg. Vi takkede ja, og Jean de France blev spillet en lørdag i august. Der kom så det problem, at vores mikrofonanlæg ikke kan/må bruges udendørs, da det går i 5G netværket, så i 11 time måtte vi leje et anlæg til 20.000 kr. I den mellemliggende tid havde vi lavet online billetbestilling, så det fungerede perfekt. Uheldigvis var der nogle forældre, der havde sovet i timen, så da de 1 uge før forestillingen ville købe billet, var der udsolgt. Der måtte trylles med 20 havestole, som Bettina skaffede.

Vi havde noget tid overvejet et online billetsystem, da mange bestiller et antal billetter, men så kommer færre på dagen, og ikke vil betale for dem, de ikke bruger! Vi valgte Nemtilmeld, som er et godt system til en forening som os, det er ret billigt at benytte og nemt at arbejde med. Der kan stadig komme folk i døren, hvis der ellers er billetter.

Marie Stærke har været på besøg på ungdomsholdet og satte efterfølgende et fint opslag på sin Facebookside.

I maj og juni opførte voksenholdet Charleys Tante, det blev en fin succes. Billetsystemet fungerede perfekt. Der er ind imellem en enkelt, der ringer, for at bestille billet, da de ikke kan få Nemtilmeld til at fungere. Vi har fået et sponsorat at Nemtilmeld hvilket betyder, at det en meget billigt for os at bruge.

Merete havde barslet med et forsøg på at sætte Bakkesangerinder og Drags op, det er blevet en mega succes. De 4 forestillinger i sept. gik forrygende. Vi fik en forespørgsel på at lave en forestilling for en 80 års fødselsdag. Det blev så her i januar, hvor vi satte to ekstra forestillinger op. Der var ikke helt så stor tilslutning måske pga. et tronskifte samtidig, men publikum var begejstrede. Vi har fået en hel del forespørgsler på at komme ud ad huset for at levere nogle sange endda en hel forestilling på Haslev bibliotek for Visens venner. Så det kører videre. Vi har valgt at ændre navn til Syngepigerne fra Køge, for ikke at træde de rigtige bakkesangerinder over tæerne.

Jeg havde søgt Frivillighedsprisen til Bettina, for hendes store arbejde med vores mange unge mennesker. Hun fik den ikke, men vi blev inviteret med til overrækkelsen. Der var flere, der kom hen for at snakke med os, og viste stor interesse for vores arbejde.

Vi søgte også støtten til frivilligt socialt arbejde for 2024, stadig med tanke på Bettinas arbejde med de unge mennesker. Vi har fået 8.000 kr. Så nu kan Bettina sørge for, at de unge får nogle oplevelser udenfor teatret, så deres indbydes relationer styrkes. For de 9.000 kr. vi fik fra Køge kommune i det forgangne år har de været på Cafe Brætspil, overnatning i Bettinas Havekoloni, samt set stykket ”kryds ikke grænsen”. Tak til Køge kommune.

I november og december spillede vi ”Til julebal i Nasseland”. Eigil fik et ukendt stykke til at spille med 2 voksne som en dreng på 6 år og en pige på 9 år. Stykket gik godt, men vi var nok ramt af, at stykket var ukendt, så der kom ikke så mange, som man kunne håbe på.

Bettina er i gang med at søge fonde, så vi kan få et nyt microport-anlæg, så vi ikke står i samme situation til juni, hvor de unge skal spille i Minibyen igen.

Kulturels Samråd lånte vores sal til et fællessangsarrangement. Desværre var deres reklame for arrangementet ikke så godt, så der kom kun ca. 20 personer. Vi vil gerne låne vores sal ud, men det betyder også, at vi selv skal arbejde mere, så det kan være vi beder flere om hjælp til vores virke.

Vi fik en forespørgsel fra en kampsports organisation, om de måtte låne vores sal til en opvisning, men det blev for omfattede event, så vi endte med at sige nej til dem.

Det har været et travlt år for mig. Til tider har jeg været ved at kaste håndklædet i ringen.

Vi satte et nyt online billetsystem op, som jeg fik hovedansvar for, hvilket betød at jeg modtog alt info derfra, samt rette til og sætte nye forestillinger på. Jeg har stået for den hjemmeside indtil december, hvor Merete tog over.

*Jeg har sørget for PR i presse og diverse hjemmesider. Vores PR gruppe har sørget for Facebook. Jeg har sørget for programmer til alle forestillinger.

Ved Generalforsamlingen 2023, fik vi valgt en ny kasserer efter Per. Det tog 4 måneder før vores nyvalgte kasserer blev godkendt i banken, dette skyldtes overgang fra NemID til MitId. Da han endelig blev godkendt, blev han langtids sygemeldt. Så jeg har derfor været kasserer fra 23. marts til 28. januar i år, hvor vores nye kasserer blev godkendt i banken. Vi måtte indkalde til ekstraordinært generalforsamling d. 5. december for at få valgt en ny kasserer. Det er en langsom proces at få ting igennem i banken pga. de nye hvidvaskregler. Der skal underskrift på stort set alt fra alle i bestyrelsen. Derfor forslag til vedtægtsændring.

Jeg boksede i et par måneder med at komme på vores e-boks under virk.dk, så jeg kan læse vores virksomheds mails.

El-tilsyn og brandsyn beskrev jeg sidste år på generalforsamlingen, der var nogle hængepartier i form at nogle ting, der skulle fjernes af hensyn til brandsikkerheden. Derud over var der en del elinstallationer, der skulle laves lovlige, det har jeg sammen med Preben (vores lydmand) fået fikset, det sidste blev vi færdige med 14. februar. Så nu har vi meldt klar til Pedellen. Kommunen mangler stadig at finde ud af, hvor mange vi må være i salen. Så vi skal ikke have dårlig samvittighed. Der var en melding om, at vi ikke måtte have vores rekvisitter, der hvor de står, da der er en hel væg med el-tavle i rummet. Det kom der heldigvis en afklaring på, her d. 5. februar.

Pedellen har sørget for sikring af el-tavlen, og han fik fremskaffet en tegning, der beskriver rummet som et depot, så hurra, vi kan lade vores ting blive stående. Tak til Uwe Pedel. Vi har heldigvis et godt samarbejde.

Jeg har sammen med min mand ændret 8 borde, som ikke var særligt kønne til podie, vi kan bruge i gangen. De stod i rummet udenfor teknikrummet, som vi var blevet bedt om at rydde.

Vi har utallige gange bedt bokserne, om at flytte deres ting fra spejlsalen, da vi gerne vil bruge det til at øve i. Det har holdt hårdt, til sidst fik han en deadline, så nu er der ved at være plads til os.

Det var meningen, at der var nogle nye, der skulle klare vores hjemmeside, men det lykkedes ikke rigtigt, så den har jeg styret med mine ringe evner i den retning. Heldigvis har Regitze nu overtaget den tjans, og det klarer hun perfekt.

Da de unges stykke i Minibyen lå i august, var tiden op til i min ferie, så dagligt i ca. 1-2 timer måtte jeg med min telefon forsøge at klare ærterne. Der er ikke strøm i vores sommerhus, så det var op ad bakke.

Jeg synes, det har været svært at være formand, hvor jeg har skulle klare: formandsjobbet, hjemmeside, kassererjobbet, billetsystemet, rekvisitter, programmer og så være den der skal mægle mellem folk, der ikke lige kan finde ud af det. Jeg, som er meget kontant og direkte, har skulle finde dybt ned i mit indre, for at finde en diplomatisk side. Hvad hjælper det, at folk siger, jeg skal uddelegere, når der ingen er, der vil tage det på sig. Jeg ved det er en dårlig salgstale for at få nogen til at stille op som formand, men jeg har kigget min mand dybt i øjnene, da han også har måtte lide afsavn, når jeg var på farten eller sad ved PCeen i timevis.

Men han har givet tilsagn om, at jeg må tage en tørn til, nu hvor der er sat folk på en del af opgaverne.

Jeg vil takke bestyrelsen for hjælp og opbakning det sidste år.

Lilli Arved. Formand.

 

Regnskab: Zita fremlagde regnskabet. Det er lavet på en ny måde, men viser stadig de samme poster. Der har været nogle omposteringer, da der var noget, der ikke skulle regnes moms af, men det er klaret nu, og momsen er betalt. 
4. Indkomne forslag: Bestyrelsen ønskede nogle vedtægtsændringer for at gøre nogle arbejdsgange nemmere.

1. § 5 Under generalforsamlingens dagsorden skilles formandens beretning og regnskab ad, da det er to forskellige ting og personer. Der kommer derved et ekstra punkt på dagordenen.
2. § 4 stk. 1 tilføjes: Det er formanden og kassereren i forening, der tegner foreningen: Køge Amatørscene. Begge forslag blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
6. Valg af formand (lige år): Lilli Arved blev valgt for 2 år.
7. Godkendelse af BJU-repræsentant – (lige år) (skal være indstillet af BJU-lederne). Lone Gerd Juhl blev godkendt.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Merete Carlsen genvalgt. Majbritt Brahe Salten ønskede ikke genvalg i stedet blev Gitte kruse valgt.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Tommy Colding genvalgt. Henrik Bast valgt.
10. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år: Tove von Mehren og Lisette Hedegaard blev valgt.
11. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter for 1 år: Kenneth Klindt og Anja Skands blev valgt.

Bestyrelsen består således af: Formand Lilli Arved. Kasserer Zita Stephansen.
Næstformand Bettina Mollerup. Merete Carlsen. Per Jensen. Gitte Kruse. BJU repræsentant Lone Gerd Juhl.

12. Eventuelt: Bettina arbejder på en guide til instruktører.
Gitte / Bettina er 90 % færdig med kostumerummet.
Der blev talt om, hvorfor vi ikke er flere.
Majbritt foreslog gratis medlemskab for kaffe / serveringspersoner.
Nordlys børnehave leverer 5 årige til teaterleg, måske de senere vil blive hos os.
Merete var vred over, at Lone Gerd Juhl var blevet ”gået” i bestyrelsen. Der var sket en ændring fra indkaldelse til selve mødet, så der opstod noget forvirring.
Til slut blev Tove Von Mehren udnævnt som æresmedlem. Fik overrakt et bevis og en æske påskeæg.
Mødet slut. Kort pause.

Repertoiremøde:
Eigil havde fremsendt, via Merete et ønske om at sætte Parasitterne op.
Flere foreslog et julestykke med nisser og børn
Kenneth var åben for at ændre ”Elg med Bjørn på” til et julestykke: F. eks Jul under Køge Torv.
Var dog betinget af manuskript kunne fremskaffes.

Referent Merete Carlsen/Lilli Arved