Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af generalforsamlingen 2 marts 2018.

Referat for generalforsamling 02/03/18
14 tilstedeværende

Dagsorden
1. Valg af dirigent
a. Bestyrelsen forslår Jesper, han accepterer.
2. Valg af 2 stemmetællere
a. Dennis og Thomas vælges
3. Formanden aflægger beretning
Formandsberetning 2018
Det at lave en beretning for det forgangne år er vældig svært, især fordi vi i løbet af året har oplevet så meget på scenen, men jeg håber at jeg husker det meste, ellers må i bare stille spørgsmål når jeg er færdig.
En lille måned efter sidste generalforsamling var det vedtaget at der skulle afholdes fredagscafe den 21. april, vi sendte indbydelser ud til alle, men desværre mødte der ikke ret mange op, så bestyrelsen lagde hovederne i blød for hvad skal man gøre for at aktivere flere medlemmer? Nogen løsning kunne vi ikke finde, men besluttede at vi giver ikke op. Vi blev enige om at stoppe med Fredagscafeerne, da der ikke mødte særligt mange op ud over bestyrelsen.

BJU spillede som sædvanlig 2 spændende stykker ”De slidte dansesko” og ”Canterwille spøgelset” og ja det er nogle dejlige børn vi har i foreningen, og de lavede nogle gode forestillinger.
Torsdag den 4. maj var vi indkald t til kulturstrategimøde i Borup, vi fik fortalt om kommunens kulturstrategi, og fik kontakt til andre foreninger i Køge Kommune, bl.a. fra Køge Skakklub som ledte efter steder hvor de kunne spille om dagen, vi foreslog at de evt. kunne bruge vores foyer, de ville kontakte os senere men intet er sket.

Sminkerummet blev istandsat med maling og nye møbler så det nu er hyggeligere at opholde sig i.

Den 19 – 20 og 21 maj tog 5 mand fra bestyrelsen til DATS landsmøde og festival, efter opfordring fra generalforsamlingen, vi boede på en gård udenfor Nykøbing (et dejligt hyggeligt sted) og overværede flere spændende stykker fra andre scener – en weekend som vi sent vil glemme, og vi fik god kontakt til DATS som vi nu arbejder mere sammen med, men mere om det senere.

Den 18. august afholdt vi et infomøde på scenen om hvad der skal ske i fremtiden, desværre kom der kun 2 medlemmer til mødet, så endnu en fiasko for bestyrelsen, men vi giver ikke op.

Vi var tilmeldt til sdr. havnedag den 26 august, hvor vi havde en stand og optrådte med et uddrag fra Storm P cabareten, det var en pæn succes, så det er vi parate til at gentage i år hvor vi prøver på at få nogen fra ungdomsholdet til at optræde med et uddrag fra deres forestilling, og evt. også lidt fra Giro 413, Lisbeth og Merete var til møde ang. Dette den 7 februar, så hvis i vil vide mere så spørg dem efter denne beretning.

Fredagen under Køge Festuge havde vi en udstilling på torvet i samarbejde med Campus, men det var ikke den store succes, så vi har sagt nej til at deltage igen i år.

Vores lyskælder var et stort rod, så vi holdt oprydningsdage den 30 september samt 8 oktober, vi blev ikke helt færdige så vi vil fortsætte på et senere tidspunkt i år.

Den 13 september var der opstart på BJU, og der var mange til stede, så det tegner til at blive et par gode hold, som Thomas og Lisbeth styrer, de har besluttet at spille ”Anettes tandpinedrøm” samt ”Bogen om Ragnarok ”så der er noget at glæde sig til fra BJU.

Den 10 oktober havde vi en lille forpremiere på Giro 413 i Sognegården Ølsemagle,
Premieren på Giro 413 fandt sted den 29 oktober og vi havde besøg af Peter Steen fra DR, samt et par medlemmer af kulturelt udvalg og Maria Stærke, alle var vildt begejstret for forestillingen, og Peter Steen reklamerede flere gange for den i radioprogrammet, samtidig blev den omtalt på DR´s hjemmeside. Det var en succes som vi kan være stolte af, så tak til Lisbeth for en fremragende forestilling, vi spillede i alt 8 forestillinger inden jul – alle med stor succes -.

Vi havde besøg af fødevarestyrelsen den 3 november og fik fornyet vore smiley.

Den 5 december havde vi indledende møde med DATS ang. Festival her deltog Morten Houmann, samt en tekniker der hedder Jens, det var et møde hvor vi prøvede at finde ud af hvordan vi kan holde festivalen og hvor vi kan spille, vi blev nogenlunde enige om at vi kan bruge gymnastiksalen, vore scene samt evt. udendørs ved hallen, hallen mente man var for stor til os, men det hele kommer an på hvor mange stykker og hvordan de er, tilmelding til festivalen er senest den 11 februar 2018, og festivalen afholdes som en 1 dagsfestival den 26 maj, det er et spændende arrangement hvor der bliver gratis adgang for publikum, så vi håber at få så mange hjælpere som muligt, bokserne har lovet at stille op, og mad er der styr på til alle. Alle grupper betaler et gebyr på kr. 250,00 pr. deltager, og kommunen har bevilget kr. 20.000, derudover søger vi sponsorstøtte fra forskellige firmaer i kommunen. Det næste planlægningsmøde finder sted den 22. marts, hvor de sidste detaljer forhåbentlig kommer på plads, indtil nu ved jeg at der vil blive 6 forestillinger

BJU holdt juleafslutning den 16. december, hvor de unge hyggede sig sammen med deres forældre og fik som sædvanlig en godtepose en hyggelig eftermiddag hvor alle var glade.
Ved Maria Stærke´s tilstedeværelse ved Giro 413, spurgte jeg hende om hun evt. ville åbne festivalen, hvilket hun ikke rigtigt kunde svare på da hun ikke kendte sin kalender på daværende tidspunkt, men jeg skulle sende hende en mail først i det nye år, det gjorde jeg så den 10. januar, men har endnu ikke modtaget noget svar, så jeg har tænkt mig at sende hende en ny mail. Samme dag kom Jens fra DATS igen til et møde hvor vi kikkede på lokaler på Ellemarkskolen samt Køge Gymnasium, dog var det ikke muligt at bruge Gymnasiet da de har eksamener på det tidspunkt, men vi blev enige om at vi evt. kunde bruge Amfiteatret på Ellemarkskolen, men intet er sikkert endnu.

BJU er i øjeblikket i gang med at øve på deres forestilling som har premiere den 13 april og spiller igen den 14 og 15 april, håber rigtig mange vil komme og se vores dygtige unge mennesker
Ved en af Giro forestillingerne var Laila fra Køge Bio til stede, og tilbød at vi kunde få biografens stole, hvilket vi gerne ville hvis de passede ind i vores sal, vi besigtigede stolene den 25 januar og blev enige om at dem kunne vi godt bruge, så vi er nu i gang med at afmontere stolene i biografen, og samtidig blev vi enige om at tæppet på stolerækkerne trængte til at blive skiftet, så vi fik et tilbud fra Herfølge Tæpper på ca. kr. 23.000, hvis vi selv fjernede det gamle tæppe, vi blev enige om at lægge det nye tæppe ovenpå det gamle, da det ville være et kæmpe arbejde at fjerne det gamle, og på den måde blev tæppet ca. 10.000 billigere, da vi selv skulle sørge for pålægning, hvilket vi nu er i gang med.

I den forgangne tid siden sidste generalforsamling har vi desværre mistet 2 af vores værdsatte medlemmer, nemlig Søren Schmidt og Peer Rievers, og jeg vil bede jer alle om at rejse jer og mindes dem med 1 minuts stilhed- – – – – – – ære være deres minde
Det var så min beretning
a. Lisbeth fortæller ydemere med beretningen at vi har haft kontakt med Boholte kirke, som var positive for at vi kunne spille, desværre blev dette forhindret grundet konfirmationer.
Dennis fortæller at vi hjalp bokserne d. 24/2 med opstæning af stolerækker da de afholdt DM i thaiboksning. Til gengæld vil de hjælpe os i fremtiden ved behov.
Beretningen er godkendt.
4. Kassereren aflægger beretning
a. Se resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2017
b. I Giro 413 kom der i 2018 18.ooo kr ekstra indtægter. Netto tal for BJU er et cirka tal da dette er blevet blandet sammen med en masse andre indtægter + det nye betaling system.
Der bliver spurgt hvordan der er blevet opnået besparelser på forsikringen. Per mener at dette skyldes at udgifterne er blevet kørt over året 15/16 og derfor giver et skævt tal for 17.
Radio Køge kontingent opkrævning kom for sent, derfor er der blevet betalt for 2 års kontingent i 2017.
Scenen posten er steget da der er kommet nyt alarmsystem samt nyt komfur (regningen for dette kom i 17). Sminke udgifter er forsvundet lidt da disse ofte bliver kørt over stykkerne.
Der kommenteres at det er ærgeligt at der ikke bliver brugt flere penge på kurser. Bestyrelsen svarer at de med kyshånd tager imod opfordringer til kurser. Man kan kigge via DATS til kurser, hvorefter de vil få tilskud fra scenen ved kontakt til bestyrelsen.
Fra årsskiftet skifter Per regnskabsprogram, han har skiftet til et der koster 49 kr/måneden.
Hother kommenterer at kassebeholdningen er høj her for tiden, men at det må forventes at der skal bruges en del penge på festivalen.
Per tilføjer desuden at der har været flere udgifter for at sørger for at kassebeholdningen ikke blev for høj.
Der bliver spurgt hvilke konkrete udgifter der bliver til festivalen. Dette vides ikke endnu, men et foreløbigt budget på 90.000 er sat op, hvoraf DATS giver 50.000 og indtil har vi fået 20.000 fra kommunen. Desuden kommer der sponsorer samt brugerbetalingen.
Der bliver spurgt hvor festivaldeltagere skal overnatte. Der bliver svaret at det kun er teknikere der overnatter, og disse vil overnatte i sminkerummet.
Per advarer om at han kæmper med synet og han indtil videre gerne vil genvælges men at hvis det kommer dertil så må han sige fra.
Kasseerens beretning er godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
a. Fra bestyrelsen fremgår det at denne beholdes på samme niveau som sidste år.
Det bliver desuden påpeget at formanden holdes kontingentfri da der er mange udgifter, og tid forbundet med posten. Dette er der enighed om.
6. Behandling af eventuelle forslag
a. Der er ingen forslag kommet. Dermed intet at behandle.
7. Valg af kasserer, Per modtager genvalg
a. Ingen andre stiller op og Per genvælges dermed.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Lisbeth Hoffmann og Dennis Melgaard modtager genvalg
a. Ingen andre stiller op, Lisbeth Hoffmann samt Dennis Melgaard bibeholder posten.
9. Valg af BJU repræsentant
a. Rasmus fortsætter.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
a. Vi har intet hørt fra Line, dermed må det formodes at hun ikke længere er interesseret.
Lasse vælges ind som suppleant.
11. Valg af 2 bilagskontrollanter
a. Bettina og Jesper fortsætter her.
12. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
a. Tove stiller op og vælges ind.
13. Eventuelt
a. Der bliver efterspurgt tiltag til at få unge ind. Der bliver kommenteret at det primært er aldersgruppen 18+ der mangler af unge.
Lisbeth kommenterer hertil at forældregruppen i BJU måske har nogle interesserede i at komme på brædderne.
Jesper spørger desuden hvor meget BJU ved om hvordan teaterforeningen fungerer.
Thomas og Lisbeth kommenterer at de har sørget for at informere både børn og forældre løbende. Bettina kommenterer hertil at vi bør få hevet unge herned så snart muligt.

Hother sætter kort ord på fremtiden, herunder at vi har festivalen hvor vi kan bruge så mange personer som muligt. Han henviser til at de sidste detaljer kommer efter planlægningsmødet d. 22/3 og håber på at se støtte til dette.
Hother tilføjer desuden at der lige nu ikke er noget på programmet udover BJU men at der kommer mere nyt på mødet d. 23 marts.
Hother efterlyser desuden folk til at hjælpe til Søndre havnedag.

Lisbeth påpeger desuden at de unge selvfølgelig skal involveres i festivalen så de kan få udvidet deres horisont for hvad teater er og kan være.
I forhold til Søndre havnedag fortæller Lisbeth kort om hvad det er, og at der var mange repræsentanter til mødet. Lisbeth har til dette møde tilbudt at vi kan optræde på en ny scene nede ved havnerådet. Dette bliver undersøgt i skrivende stund. Lisbeths plan er cirka 20 min med en BJU forestillings uddrag samt et uddrag fra Giro 413.
Lisbeth påpeger desuden at det kunne være godt at være med til foreningernes dag, som forgår på Køge torv. Dette vil der komme mere om når flere detaljer haves.

Thomas snakker desuden om hvordan vi kan bibeholde vores BJU medlemmer når de er smutte på efterskole/gymnasiet. Thomas håber at den stærke forældregruppe der er nu vil være med til at holde på folk.

Bettina påpeger desuden at der sikkert er flere steder end lige brædderne som forældrene kan hjælpe. Lisbeth og Thomas forslår at vi efter BJU stykkernes afslutning vil afholde et forældremøde for at sørger for at bibeholde disse personer og måske få tiltrukket nye medlemmer.

Niels spørger om der kan laves noget opsøgende teater som kunne passe til plejehjem/små børn, som evt kunne sættes op på f.eks. plejehjem. Hother påpeger at Giro 413 blandt andet skal ud flere steder. Han synes det er en spændende ide at få børnene med og der er bred enighed om at dette kunne være en god ide at arbejde videre med.

Lisbeth kommentere at det ville være rigtigt godt at få et samarbejde op med kirken som er meget positive overfor os. Der er desuden et stort publikum til arrangementer i kirken. Hun siger desuden at den nye præst derover er uddannet dramalærer og at der vil komme et samarbejde med hende.

Lisbeth påpeger desuden at hun fik Køge prisen, blandt andet for hendes frivillige arbejde på Køge scenen. Hother beklager at dette ikke kom med i beretningen. Bredt tillykke skal lyde til hende.

Mødet er hermed hævet.

Referent: Rasmus Mathiesen.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/2/d/5/koegescenen.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405