Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 4 februar 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4 /2 2018
Tilstede: Lisbeth, Per, Hother, Dennis, Merete Fraværende: Rasmus, Line
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1. Meddelelser Se andre pkt.

2. Godkendelse af Referat Referatet godkendt

3. Opfølgning på aftaler Per har sendt til kommunen om tilskud. Dennis har sat meddelelse på hjemmesiden vedr. festival. Rasmus skal sørge for at acrobat reader installeret på computer. Merete skal lave en skrivelse til sponsorer.

4. Formand/næstformand orienterer

4.a DATS Nyheder Hother orienteret om mulige kurser, intet aktuelt

4.b Festival Tove vil stå for maden. Noget sammenkogt. Festvalmøde den 22. marts 2018 kl. 10.00.

4.c Stole fra Bio Vi har set på de gamle biografstole, og takket ja. De gamle biografstole kan sælges for en 10,- kr. Lisbeth sætter det i avisen. Søndag den 18. februar 2018 mellem 10 og 14.kontakt Peter Schøne Hansen.

4d Tilbud på gulvtæppe i salen Vi har besluttet at vi skal have nyt gulvtæppe. Hother indhenter et tilbud, som kun dækker selve gulvfladen på stolerækkerne. vi har valgt det tynde tæppe.

4.e Nyt om nybyggeriet Der skal laves faldstammer inde i salen, de vil blive gemt i en kasse. Ingen tidshorisont for nuværende.

4.f Giro 413 ud af huset 3 forestillinger er aftalt. Den 20. marts, 2. juni 2018 kl. 15 Varpelev forsamlingshus, 13 oktober 2018 kl. 20.30 Kværkeby forsamlingshus. 11. oktober 2018 Herfølge.

4g Sdr. Havnedag 2018 Planlægningsmøde onsdag den 7. februar 2018. kl. 17.00 Lisbeth og Merete deltager.

4.h Generalforsamling Tages op på næste bestyrelsesmøde.

4.i Planlægning af ting der skal ordnes på teatret (rekvisitter- lys/lyd- kostumerum-sminkerum) Stole ordnes fra i morgen mandag den 5. februar kl. 10.00.

5. Kassereren orienterer Kassebeholdning ca. 110.000,-.

6. BJU-repræsentanten orienterer Det kører planmæssigt, skrevet flere replikker til Ragnarok. Bo vil godt lave rekvisitter.

7. Hjemmeside Lisbeth sender noget om BJU.

8. Opsummering af aftaler indgået på mødet Per ordner Koda, Merete går videre med brev til sponsorer. Lisbeth kontakter kulturelt samråd, vedr. foreningernes dag. Lisbeth sætter det om biografstolene i avisen. Lisbeth sender noget om BJU til websiden. Hother indhenter nyt tilbud om gulvtæppet. Lisbeth og Merete deltager i opstartsmøde den 7. februar 2018. kl. 17.00.

9. Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. februar kl. 19.00.

10. Evt. Der skal betales koda for de sidste 4 forestillinger for Giro413, Per sørger for det. Lisbeth undersøger vedr. Foreningernes dag. Lisbeth overvejer at sætte Stamherren op. Hother og Lisbeth tager ud køber en computer.

Referent: Dennis

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/2/d/5/koegescenen.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405