Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 3 august 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 3 /8 2017

Fremmødte: Per, Rasmus, Hother, Lisbeth, Dennis, Merete, Line.
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1 Meddelelser Cvr nummer rettes, kontoforhold i bank rettet til Hother. Ansøgning om Inco. Kort bestilt til Per, Hother og Tove. Per

2 Billetpriser og service ved Giro413(Tove deltager 100,- kr. for borde, stolepris kr. 75,- 3 stk. snitte 45,- forslag forespørge Helle om pris ved snitter. Foto af anretning, som skal i flyers. Til eftermiddags forestilling kan tilbydes ostemad eller kage. Ingen servering under forestilling. Martin laver plakat. Per

3 Godkendelse af Referat Referatet godkendt.

4 Opfølgning på aftaler Produktionsskolen laver vores flyer. Koda skal indberettes hver gang, listen skal downloades fra hjemmesiden. Forestilling på Ølsemagle sognegård den 10/10. 2017 kl. 19. Betaling kr. 3000,-. Omklædning på valkyrien til Søndre havnedag.

4a Bibliotek Manuskripterne skal skannes, men originalerne skal bibeholdes. Der skal laves en liste over skannede manuser. Gokke skal selv tage stilling, hvilke manuser der skal skannes.

4b Tordagscafe’ Lagt på køl.pt.

4c Medlemsmøde Fredag den 18 august kl. 19.00. Planlægning af sæsonen. Åbent inspirationsmøde. Hother sender meddelelsen der skal sendes ud til medlemmerne. Hother

4d Tiltrækning af nye medlemmer Flyers på Søndre havnedag, samt campus.

4e Mentorordning Kontaktperson.

4f Planlægning af ting der skal ordnes på teatret (rekvisitter-lys/lyd- kostumerum-sminkerum Lys/lyd 10 september kl. 10.Sminkerum ok. Rekvisitter tages stilling til efter lys/lyd rummet er ryddet op.

4g Planlægning af sæson Se 4, 4c

4h Kassereren orienterer mobile pay/dankort Kassebeholdning kr. 70.000,- Skal kontakte Charlottes smørrebrød for løsning af dankort. Rasmus og Hother undersøger. Per undersøger vedr. mobile pay. Rasmus, Hother, Per

5 Formand/næstformand orienterer Se meddelelser.

6 BJU-repræsentanten orienterer Intet nyt. Satser på hurtig status.

7 Hjemmeside Er opdateret. Rasmus og jeg skal finde ud af en dato så vi kan få lagt sponsorlogoer ind på hjemmesiden. Torsdags cafe lagt på is, skal fjernes fra hjemmesiden. Dennis, Rasmus

8 Opsummering af aftaler indgået på mødet Lisbeth har kontaktet Peter Steen, som gerne vil komme. Er inviteret til premieren. Oprydning af lys/lyd den 10 september. Per sørger for erhvervsstyrelsen og mobile pay. Rasmus og Hother undersøger vedr. dankortterminal. Lisbeth og Hother sørger for indkaldelse til åbent inspirationsmøde. Lisbeth. Per, Lisbeth, Hother

9 Næste bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde torsdag den 14 september kl. 19 på scenen. Kontakt til DATS.

10 Evt.
Stolesponsorer i salen skilt? Der er obs. På det, bliver opdateret ved næste kontingentindbetaling. Til forestillinger skal kulturudvalget inviteres. Lisbeth inviterer kulturudvalget til premieren. Lisbeth sender udkast til bestyrelsen. Evt. søge tilskud til Koda afgift. Vedr. Søndre havnedag transport af højtaler, forstærker og klaver. Lisbeth, alle

Referent: Dennis