Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde 12 juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 12 /6 2017
Fremmødte: Per, Hother, Dennis, Merete, Lisbeth Afbud: Line, Rasmus
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1. Formandens Beretning. Beachflag bestilt, sendes hjem til Hother. Lave ny folder Lisbeth kontakter produktionsskolen, om de vil stå for det. Der skal findes 2 stykker, dette vil vi tage op på medlemsmødet. Lisbeth

a. Sdr. Havnedag Den 26 august kl. 13. Vagabonderne vil gå rundt. Kl. 16.15 til 16.45 optræde med storm P monologer samt sange på udsigten i søndre havn. Samme scene som på festugen. Merete undersøger omkring Valkyrien ift. Omklædning.

b. Festugen Hother talt med Maja vi skal have højtaler. Mikrofon, scene Thomas finder noget, som de unge mennesker kan opføre.

2. Godkendelse af Referat Referat godkendt.

3. Opfølgning på aftaler Mogens har kontakt til Jan vedr. vores alarmsystem.

4. Fredagscafe’ Der var en generel holdning, at det havde været en succes, vi fortsætter torsdag den 14 september kl. 19- 21.

5. Kassereren orienterer Beholdning ca. 8o.ooo, –

6. Giro 413 forestilling Optræde i Ølsemagle sognegård den 10 oktober 1 times tid. Vi får 3000,-. I anledning af giro 413 Det foregår omkring et kaffebord. Oda 80-årige fødselsdag. Per sørger for at der bliver trykt manus. Øve dagen bliver tirsdag. Første læseprøve er tirsdag den 27 juni kl. 19.00. Hother undersøger vedr. KODA afgift. Hother

7. Næste bestyrelsesmøde Torsdag den 3 august 2017 k. 19 på scenen.

8. Opsummering af aftaler indgået på mødet Lisbeth kontakter produktionsskolen om folder. Hother undersøger omkring KODA. Merete undersøger vedr. Valkyrien. Per trykker manus.

9. Evt. Medlemsmøde den 11 august kl. 19.30

Referent: Dennis