Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 15 maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 15 /5 2017
Fremmødte: Per, Hother, Dennis, Rasmus og Merete Afbud: Lisbeth, Line
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1 Meddelelser Møde om kulturstrategi torsdag 4 maj 2017, meget positiv. Vi har indgået et samarbejde med Køge skakklub, at de kan låne vores stole og borde. Alarmen giver fejl, grundet at signalet er for svagt. Jan fra A-teknik, sørger for at vi får et kraftigere signal. Stolene fra sminkerummet, skal fotograferes, og på lauritz.com. for at se om de er noget værd. Sminkerummet er ordnet, der er kommet en ny sofa, samt nye stole. Samt der er kommet ny skuffesektion. Der er lavet en aftale med en skomager, der vil lave 10 par sko billigere.

2 Godkendelse af Referat Referatet godkendt.

3 Opfølgning på aftaler intet

4 Formand/næstformand orienterer Se meddelelser.

4A Teaterfestival Fredag den 19/5- 2017.
9.45 Dennis hos Hother
9.50 hos Lisbeth
10.00 Per
Per sørger for sandwich og sodavand. Hother sørger øl.

4B Fredagscafe’ Fredagscafeen aflyst den 19/5. Næste fredagscafe’ den 9/6-17 kl. 15-18.

4C Tiltrækning af nye medlemmer.

4D Mentorordning.

4E Planlægning af ting der skal ordnes på teatret (rekvisitter- lys/lyd- kostumerum- sminkerum) Søndag den 10 september kl. 10 oprydning lys/lyd Hother, Per og Rasmus.

4F Planlægning af sæson. Kabaret giro 413. Lisbeth og Merete står for det. Forventet spilletidspunkt ultimo oktober start november. Evt. et julestykke.
Bju opstart i starten af september. Punktet bliver taget op efter at vi har været til Dats Landsmøde.

5 Kassereren orienterer Beholdningen ca. 76.600,-

6 BJU-repræsentanten orienterer Se planlægning.

7 Hjemmeside Opdateret.

8 Opsummering af aftaler indgået på mødet Oprydning af lys/lyd den 10 september kl. 10.

9 Næste bestyrelsesmøde. Søndag den 18 september 2017 kl. 16. hos Per

10 Evt. Kursus den 1-3 september 2017. Revyweekend. Hother og Per undersøger vedr. dankortautomat via ipad.

Referent: Dennis