Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 20 april 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 20 /04 2017
Fremmødte: Dennis, Hother, Per, Rasmus og Line. Afbud: Merete og Lisbeth.
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Meddelelser Lisbeth er kommet med et udklip omkring kulturstrategi, der er møde den 4 maj på skovbohallerne. Hother
Dennis

2 Godkendelse af referater (sidste bestyrelsesmøde samt generalforsamling) Referaterne er godkendt.

3 Opfølgning af aftaler Oprydning af sminkerummet udskudt på grund af prøverne på BJU.

4 Formand/næstformand orienterer

4A. Teaterfestival Merete kommer senere, jf. mail, vi har reserveret på Østergård.

4B. Fredagscafe Vi mødes her kl. 15. kaffe, the og kager. Fredagscafe’ den 19/5 aflyst, næste fredagscafe’ er den 9/6. alle

4C. Tiltrækning af nye medlemmer Fredagscafe’ og instruktører udefra og audition.
Fælles forestilling for unge, børn og voksne. Vi satser på at få lavet et julestykke, med instruktører udefra.

4D. Mentorordning Større fokus på at introducere nye medlemmer til hvad der sker på scenen. Kan ske ved at der udpeges en mentor som står for kontakt til det nye medlem og sørger for at det nye medlem får besked om arrangementer mm der forgår på scenen.

4E. Koordinatorer Rekvisitter Rasmus Mathiesen. Sminke og kostumer Line Hansen.

4F. Planlægning af sæson Se tiltrækning nye medlemmer.

4G. Planlægning af ting der skal ordnes på teatret (rekvisitter – lys/lyd –
kostumerum – sminkerum) oprydning af kontor.

Lørdag den 6 maj kl. 10 Sminkerum –
Tirsdag den 9 maj kl. 19 oprydning kontor. Hother, Per, Dennis (sminkerum)

Per, Hother og Rasmus (Kontor)

5 Kassereren orienterer Bankbeholdning: 80000 kr. I forhold til festen, gav den underskud på 17000, modsat hvad der var blevet orienteret om på generalforsamlingen.

6 BJU-repræsentanten orienterer Intet nyt, BJU går efter planen.

7 Webmaster orienterer (Hjemmeside) Hjemmesiden er opdateret.

8 Opsummering af indgået aftaler Til næste bestyrelsesmøde, Rasmus giver datoer til næste bestyrelsesmøder ift. Datoer for oprydning af lys kælder. Per kontakter Pia, vedr. telefonnumre på instruktører. Hother kontakter DATS.
Hother kontakter Anders angående aflysning d. 22/4.
D. 6/5 istandsættelse/oprydning sminkerum kl 19. 9/5 oprydning kontor kl 19.

9 Næste bestyrelsesmøde Mandag den 15 maj kl. 19.

10 Evt.

Referent: Dennis