Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 23 marts 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde d 23 /3 2017
Fremmødte: Per, Anders, Hother og Dennis afbud: Thomas og Pia.
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1 Meddelelser Intet nyt mht. væggen i baglokalet hvor der har været vandskade.

2 Godkendelse af Referat Referatet godkendt.

3 Opfølgning på aftaler Intet nyt.

4 Formand/næstformand orienterer Intet nyt.

5 Kassereren orienterer Kassebeholdning d.d. ca. kr. 88.000,-

6 BJU-repræsentanten orienterer Intet nyt. Bju-repræsentant meldt afbud

7 Hjemmeside opdateret

8 Opsummering af aftaler indgået på mødet Per kopierer vedtægterne og dagsorden til generalforsamling. Per

9 Evt.

10 Aftaler ud af huset. Skal godkendes af bestyrelsen.

11 Sminkerum Skal ordnes lørdag den 22 april kl. 10- 16. Anders, Per, Hother og Dennis

12 Generalforsamling Vedtægterne skal printes ud. Og lægges på bordet. Kontingent uændret. Vi mødes kl. 18.30 kaffe, kage, et langbord. Der skal vælges en formand, 1 bestyrelsesmedlem 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer. Tilmeldte :udover bestyrelsen. John Bo, Tove, Gokke, Lisette, Mette Steiner, Line, Jørgen Jespersen, Susanne Alle

Referent: Dennis Melgaard.