Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af generalforsamling den 31 marts 2017

Generalforsamling den 31 marts 2017.

Fremmødte: 13

 1. Valg af dirigent.

Merete

 1. Valg af 2 stemmetællere.

Thomas og Lizette.

 1. Formanden aflægger beretning.

Da hverken formanden eller næstformanden vat tilstede, blev beretningen fremlagt af dirigenten.

Den forgangne sæson startede med et spændende samarbejde foranstaltet af Bettina, Lisbeth og Lisette. Mellem junior/ungdom og seniorer. Det blev til en forestilling om Lovparken. Hvor vi blev præsenteret for alle personer og hændelser som kan finde sted et helt almindeligt døgn i vores egen Lovpark. Forestillingerne bød på en for mig- dejlig sløjfe på livet, da vi kunne gense Jørgen Jespersen som borgmester- en rolle han også spillede for en del år siden.

I efteråret satte Hother rundt om Storm P. op en skøn forestilling, hvor vi nåede hele vejen rundt, hvilket er en stor opgave, når man betragter Storm P.’s virke og forfatterskab.

Denne forestilling blev efterfulgt af en juleforestilling som jeg havde skrevet sammen med Ida. Det var en rigtig hyggelig proces, hvor der var en virkelig dejlig ånd på holdet.

BJU kom i gang igen med et børnehold instrueret af Thomas og et junior/ungdomshold instrueret af Laura. Disse er i fuld gang med prøverne til årets forestillinger, som løber af staben ultimo april. BJU fik også afholdt den traditionelle julefest, hvilket var godt besøgt et hyggeligt arrangement som sædvanlig.

Storm P har i øvrigt været ude og spille til et privat arrangement. Det er superfint at have noget i baghånden, når der er efterspørgsel. Jeg håber at det fortsætter.

Senest er vi begyndt at afholde fredagscafe’ , hvor arrangementet er åbent for alle, og det har indtil videre været en god oplevelse for deltagerne, for udover at hygge sig i hinandens selskab, er der blevet leget teaterlege og snuset til shortplays. Det bliver spændende at se hvor vi ender med dette.

Vi har i år haft 2 ungdomsmedlemmer på DATS uge kursus i efterårsferien. De har efterfølgende deltaget med nogle forskellige øvelser på junior/ungdomshold. Det er dejligt at kunne støtte op om vores unges udvikling, hvilket i sidste ende også er til gavn for os. Jeg vil gerne opfordre alle til at søge kurser til inspiration og dygtiggørelse og gavn for os alle.

Nu er foreningen jo andet og mere end forestillinger. Jeg vil gerne takke nogle af mine bestyrelseskollegaer for deres indsats i det forløbne år. Anders, tak for støtte og inspiration med og modspil og din indsats med EUC og Guilia fra kommunen i forbindelse med vores vandudfordringer. Hother og Tove tak for at i altid står til rådighed og træder til når det gælder, også midt om natten og efterfølgende renovering, det begynder efterhånden at være pænt igen, men der er blevet knoklet.

Per Tak for din indsats på alle områder, stik mod mine principper, vil jeg nu med stor glæde udnævne dig til æresmedlem. Mit håb for vores fremtid er at vi vil fortsætte med at være i dialog, tale sammen. Da det for mig er det frugtbare vej for fælles inspiration og udvikling, at vi har en åben og nysgerrig dialog med plads til forskelligheder i stedet for regler og mistro.

Jeg tænker at vi kan finde et fælles ståsted i den medlemsskare vi nu en gang er og fortsætte med at lave rigtig godt teater- for det er noget vi kan.

Beretningen godkendt.

 1. Kassereren aflægger beretning.

Kassereren fremlagde et rigtig flot regnskab.

Beretningen godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Uændret. Flertal for, 1 imod. Der blev diskuteret om hvorvidt der skulle være kontingentnedslag for studenter.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 1. Valg af formand.

Hother enstemmigt vedtaget.

 1. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Merete valgt 2 år

Lisbeth valgt 1 år.

 1. Godkendelse af bju repræsentant.

Rasmus godkendt.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 2. Line Hansen

 

 1. Valg af 2 revisorer

Bettina og Jesper genvalgt.

 

 1. valg af 1 revisorsuppleant

ingen meldte sig

 

Bestyrelsen blev opfordret til at tage til Årsmøde den 19-21 maj i Thisted. (dats)

 

Hjertestarter undersøges.

 

Der blev diskuteret Shortplay/fredagscafe’ interessegruppe. Rammer.

 

Mangler input til stykker.

 

Det kan være muligt at vi skal kontakte instruktører udefra, for at få sat et stykke op.

 

Så instruktører udefra, kan komme med et stykke de har lyst til at sætte op.

 

Evt. tage fat i Marianne Christensen konsulent for Dats. For nye input.

Lave et samarbejde på tværs.

 

Referent.

 

Dennis Melgaard