Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 6 februar 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 6 /2 2017
Fremmødte: Anders, Thomas, Hother, Dennis og Pia. Afbud: Per
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1 Meddelelser 2 billeder i rammer.

2 Godkendelse af Referat Referatet godkendt.

3 Opfølgning på aftaler Der er sprøjtet med Flamol K. Fortæppet skal sprøjtet igen.

4 Formand/næstformand orienterer

5 Kassereren orienterer Intet nyt, kassereren ikke mødt.

6 BJU-repræsentanten orienterer Der går godt. De små har smidt rollehæftet Der er premiere den 28 april forestilling 29 0g 30 april.

7 Hjemmeside Opdateret.

8 Opsummering af aftaler indgået på mødet

9 Fredagscafe Møde kl. 14.00 opstilling af borde. Peanuts på bordene. Thomas vil finde nogle stykker frem. Barvagter bliver fordelt mellem os. Oprydning alle. Fremadrettet er der fredagscafe den 10/3, 21/4, 19/5, og så slutter vi af den 9/6. Anders, Hother, Thomas, Dennis

10 Generalforsamling. Fredag d. 31 marts kl. 19.30 sendes ud senest den 10 marts 2017
Per sender indkaldelsen. Formand skal vælges og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 suppleanter. Fortæring: tilmelding den 27 marts 2017. til Tove. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Hother kontakter Per vedr. udsendelse af indkaldelse til Generalforsamling. Hother

11 Turnegruppe. Anders kontakter gruppen som har sat ultimatum op vedr. forestilling på vores teater. Anders

12 Foreningernes dag. Short plays. Storm P. uddrag fra forestillingen.

13 Næste bestyrelsesmøde. Torsdag den 23 marts 2017 kl. 19 på scenen.

14 Kulturstrategimøde Køge Kommune. Dennis deltog i et strategimøde lørdag den 4 februar. Han var med i den gruppe der hed musik og performance, hvor der skulle laves en handlingsplan efter udstukne rammer, det var meget lagt an på musik i Køge Kommune, der blev lagt forskellige forslag på bordet, min gruppe slog på at der skal laves et repræsentantskab for alle grupper der repræsenterer musik, samt at vi skal have et nyt kulturhus. Udover vores gruppe, var der også forskellige grupper.
Kunst, litteratur, film og folkeoplysning, kultur på tværs og kulturarv. Tanken er nu, at hver deltager kan komme med input/forslag til de strategiske spørgsmål der er stillet indtil den 13 marts 2017, hvor forslagene vil blive sendt ud til høring. Dennis
Referent: Dennis