Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 29 december 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 29 /12 2016

Fremmødte: Hother, Anders, Per. Thomas, Pia, Dennis og Merete.

Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1.Meddelelser Pia har fået kontaktinfo om Koda videresendt til Per. Anders har kontaktet Blankholm, han vil ikke gøre noget ved endevæggen, Har kontaktet Giulia Lorentzen, om hvad der gøres. Ang. Ældresagen og billede blev ikke aktuelt. Vi har fået købt Flamol K. Per rykker for sav. Per rykker for alarmen. Vi har opstart på Storm P i feb. Og øver fremadrettet hver tirsdag til forestillingen. Forestilling den 22 marts 2017. Hother undersøger vedr. Dick Kaysø
Hother barens priser hæves en øl kr. 15,- en sodavand kr. 10, for medlemmer pr. 1 januar 2017.Vi opfordre til at alt, hvad der skal ud offentligt skal over JP. Pia
Per
Anders

2 Godkendelse af Referat Referatet godkendt.

3 Opfølgning på aftaler Se meddelelser

4 Formand/næstformand orienterer Se meddelelser

5 Kassereren orienterer Overskud ca. 16.000,- i regnskabsåret. kassebeholdning. ca. 117.000,-

6 BJU-repræsentanten orienterer ER gået på julepause starter op den 4 januar 2017. ca. 30 børn Junior og ungdom spiller Cantervillespøgelset og børnene skal spille De tolv dansende prinsesser.

7 Hjemmeside Den er opdateret.

8 Opsummering af aftaler indgået på mødet Pia kontakter medlemmerne der har kommet med ideer til stykker. Anders følger op på Giulia. Hother sørger for at Tæppet får Flamol K. Per rykker for sav. Hother kontakter Dick Kaysø. Pia
Anders
Per
Hother

9 Planlægning af medlemsmøde. Velkomst, gennemgang af stykker. Anders tager Festen og sangbøger med. I invitationen skal der stå, at der vil evt. være fællesspisning. Pia sender email om hvad der skal stå i indbydelsen. Anders
Pia
10 evt Kældrene skal ordnes. Bestyrelsesmøde den 6 februar kl. 19.på scenen

Referent: Dennis