Køge Amatørscene Rotating Header Image

Bestyrelsesmøde den 10 november 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 10 /11 2016
Fremmødte: Pia, Hother, Anders, Per, Dennis Afbud: Thomas.
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister

1. Meddelelser Hother kontaktet af ældresagen, som vil bruge det billede med vagabonderne, tilladelse givet, ved betingelse at navne på fotograferede, samt at det er fra Køgescenen.
Aktiv virken har undersøgt om scenen kunne bruges men de har efter at havde set lokaliteterne, valgt at de ikke ville bruge dem.

2. Godkendelse af Referat Anders vil sammen med resten af bestyrelsen arrangere filmaften og medlemsmøde hvor festen, vil blive vist. Referatet godkendt med de ændringer.

3. Opfølgning på aftaler Flamol K indkøbes. Hastrupskolens forløb slutter til nytår. De nye medlemsfolder er rigtig gode.

4. Formand/næstformand orienterer Pia opfordrede til nye tiltag. Vi skal tænke anderledes i forhold til medlemsskaren. Anders syntes at vi skulle samarbejde med tapperiet, en slags brainstorm som skal ende op i et fælles stykke. Tages op på medlemsmødet.
Kassereren orienterer: Bodil skal have en blomst til medlemsmødet. Kassebeholdning 112.000,-. Storm P. gav ca. 17.000,- i overskud. Per sender en opdateret medlemsliste, til Pia og Dennis. Per
Koda: Pia undersøger vedr. KODA Pia

5. Nye investeringer: Per har skaffet en ny brugt sav, da den gamle var for farlig, at bruge. Han har også skaffet en ny brugt støvsuger magen til den gamle, da den gamle stod af.
Kasseapparat: Pia har undersøgt via Told og Skat, vi ligger i en gråscone, men som det er lige nu, kan vi klare os med det gamle, samt en Dags dato kvittering. Men Per skal bestille et stempel, hvor vores cvr. Nr. skal stå. Per
Billetpris juleforestilling: Voksne og børn kr. 50,- kommer til at stå på plakaten.
Fribilletter til medvirkende: Bestyrelsen besluttede at der ikke gives fribilletter.

6. BJU-repræsentanten orienterer Bju arrangerer en julefest. Lørdag den 10 december 2016 kl. 13-16
Alle medlemmer indbudt fælles juleafslutning. Dennis sender sms. Baren åbnes. Børneholdet opfører tolv dansede prinsesser. Ungdomsholdet opfører en omskrivning af Canterville spøgelset. Pia og Thomas.

7. Hjemmeside Er opdateret. Lisbeth og Hother sender info om julestykket. Dennis

8. Medlems/repertoiremøde. Koordinatormøde. Anders foreslog at vi holder et samlet møde i lørdag den 14. januar. Kl. 14 til? Det med ostemadder, diskuteres på koordinatormøde. Pia og Merete sørger for noget mad til mødet. Alle

9. Anders forslag: Vi skal huske at søge §18 midler til projekter. Evt. Dick Kaysø Til at hjælpe til med et projekt. Anders kontakter ham evt. samarbejde med tapperiet og musikskolen. Pia undersøger vedr. Jan Tåstrup. Anders

10. Status igangværende forestilling. Pia er ikke bekymret, Thomas har overtaget jobbet, som sufflør. Vi er ved at få styr på rekvisitter. Der skal indkøbes kostumer til ca. kr. 2000,-. God stemning. Der skal sælges æbleskiver til juleforestilling.

11. Diverse scene orientering Vandskade i den bagerste del af værkstedet, Anders ringer til Blankholm fra EUC. Per lejer En tæpperenser og renser tæppet. Ghettoblasteren står under scenen. Vi bruger skånetæppet i videst omfang. Pia og Merete køber nye sofaer. Anders, Per og Dennis finder ud af at få sminkerummet lavet. På sigt skal der købes molton. Hother står for barvagter og værtinde og dørvagter til julestykket. Alle

12. Opsummering af aftaler indgået på mødet Bestyrelsesmøde torsdag den 29 december kl. 13 hos Hother Alle

13. Evt: Hother undersøger og bestiller kort til Dagrofa. Det blev besluttet at vi flytter biblioteket til mødelokalet.
Procedure omkring beslutninger. En del forvirring omkring beslutningen, omkring jernbanecafeen.

Referent: Dennis Melgaard.