Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 21 august 2016.

Referat af bestyrelsesmøde d. 21/ 8 2016
Fremmødte: Pia, Thomas, Anders, Hother, Per og Dennis
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Referat godkendt alle
2 Nyt fra Formanden. Pia er blevet kontaktet af Hastrup skole, vedr. lån af lokaler i forbindelse med valghold. I Hele skoleforløbet. Hvis det kan passes ind er det go fra os. Pia kontakter skolen, for et møde med læreren og Hother. Pia
Video. Hvad gør vi Mangler video fra Festen, Anders kontakter Kenneth. Anders
4 Koordinatorer. Hvem skal med: kontaktes. Rasmus, Lisbeth, Tove, Per, Hother, Pia, Thomas, Mogens, Dennis og Lasse. Pia kontakter. Vi beder om status. Pia
5 Kasserer. Ca. kr. 53.000,- Mangler regning fra alarmen. Langsommere internet til kr.ca kr. 600,-. Per undersøger vedr. Koda.
Vi har for sidste gang diskuteret et medlems kontingentrestance. Indtil nu, har vi ikke kunnet komme til afklaring, om vedkommende har betalt kontingent i indeværende sæson, men kontingentet for næste sæson SKAL indbetales 1-10-16, kvittering SKAL fremvises ellers er medlemmet ikke medlem mere.
Anders foreslår at folderen bliver revideret, Hother og Anders sørger for at den er up date. Denne skal udleveres sammen med en flyer. Per
6 Juleforestilling. Merete får adresser på nye medlemmer.
Alle medvirkende var der. En læseprøve. Forestilling? 2-3-4 december eller 25-26-27 november. Merete
7 BJU. Status 4 børn, 4 unge og 17 junior.2 hold som ender op i en forestilling. Øve dag onsdag. Betaling ind på kontoen. Per laver en blanket, som børnene får med hjem med hensyn til betaling. 4- 5 drenge. Forventet premiere april 2017. Thomas
8 Evt. Der vil blive uddelt flyers til Køge festuge. Per og Lasse går rundt i kostymer på Køge Festuge.
Per sørger for en blomst til Mogens, som skal giftes den 10. september 2017.
9 Medlemsmøde. Sms om at der vil være smagsprøver fra kommende forestillinger.
En tovholder der skal stykke et stykke sammen. Medlemsmøde den 24 september 2016 kl. 14 – 16. Kaffe og kage. Anna Marie og Tove bager. Rengøring tages op på medlemsmødet.
10 Status på igangværende forestilling. Hother har forespurgt Per på Køge festuge, om det er iorden,at der er to der går rundt med flyers, han syntes det var en god ide’. Per og Lasse vil gå rundt under festugen. Talt med Aktive kvinder har reserveret 50 billetter. Hother har været i Kirkens korshær, har lånt et skab. Rasmus kommer den 30 august 2016. Det kører på skinner. Hother kontakter Per Rievers vedr. en gammel cykel. Hother mangler gamle tuborg flasker. Hother har aftalt med Lisbeth, at hun laver pr. vedr. vores arrangement vedr. festuge.
Til julestykket i 2017 mangler Anders børneskuespiller.
11 Næste Bestyrelsesmøde. Hother laver regler omkring værkstedet. Planlægning af medlemsmøde samt koordinatormøde. Lørdag den 24. september 2017 kl. 10.00.

Referent: Dennis