Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 22 juni 2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 22 /6 2016
Fremmødte: Per, Hother, Pia, Thomas, Merete og Dennis. Afbud: Anders
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Godkendelse af referat. Referatet godkendt.
2 Nyt fra formanden. Vedr. Storm P rabat 25,- kr. i rabat, aftalt med Susanne.
Forespørgsel om vores flyers.
3 Vedr. lån af lokaler. Mail om nærmere detaljer vedr. lån.
4 Nyt fra kasseren. Kassebeholdning kr. 65.000,-
5 Koda Per tager sig af kontingentrestancer. Per kontakter Koda. Per
6 BJU Thomas og Laura tager sig af BJU.
7 Kurser. Til næste år tænke om børneteaterlejr.
8 Scenen. Hother har informeret, om at der er blevet isoleret, i sminkerummet. Ros til Hother, Per, Dennis, Tove og Lisbeth. vedr. istandsættelse af det tidligere rekvisitlokale ovenover bestyrelseslokalet.
9 Næste møde. Gennemgår regelsæt for scenen og værksted. Hvem ansøger om Hjertestarter. Baren og medlemsmøde. Per vil undersøge vedr. kaffemaskine. Per
10 Kommende forestillinger Kontakte Pia hvis der er problemer med rollebesætning.
11 Julestykke. God opstart. Ikke det forventede julestykke, men Pia vil skrive et nyt julestykke.
12 Koordinatorer. Møde søndag den 25 september kl. 13.00 på scenen.
13 Tænketank. Unge medlemmer skal tænke, om hvad der kan få medlemmer til at komme i foreningen. Pia
14 Næste Bestyrelsesmøde Søndag den 21 august 2016 kl. 13.00 Scenen.

Referent: Dennis