Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 2 maj 2016

Referat for bestyrelsesmøde d. 2 /5 2016
Afbud: Hother Fremmødte: Anders, Thomas, Dennis, Pia, Per.

1 Nyt fra formanden. Internet. Per undersøger, hvad vi betaler til. Opstartsmøde den 12 juni 2016. Der er en arbejdsgruppe omkring julestykket, Per, Thomas, Laura, Dennis.
Hullet bliver lukket, i denne uge eller næste.
Kenneth trækker sig fra baren. Anders kontakter Kenneth vedr. facebook.
2 Opfølgning af sager. Møde om kulturstrategi er udskudt til efter sommerferie.
Bju møde den 5 juni 2016.
Hjertestarter Per undersøger med Guilia omkring vedligeholdelse.
Pia har været i mailkontakt med Fof Køge Susanne.
En samlet pris til 150,-
3 Nyt fra kasseren Beholdning 65.000,-
Per skal undersøge vedr. Koda.
Medlemmer der ikke betaler kontingent, hvad gør vi. Per kontakter medlemmerne og får en afklaring.
Der skal laves et budgetskema.
4. BJU. Det var en god forestilling. Bænken.
Pia vil undersøge om en kollega, kan have lyst til at have et hold.
Thomas kontakter Laura vedr. BJu
5. Næste møde Baren. Koordinatorerne. Sponsorer. Medlemsmøde.
Per undersøger vedr. maskine til speciale kaffeprodukter. Lokaler fremadrettet. Kristine kontakter Aske vedr. billetbestilling.
6. Næste bestyrelsesmøde Onsdag den 22 juni 2016 kl.18.oo hos Per

Referent :Dennis