Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 19 marts 2016

Referat for bestyrelsesmøde d.19 /3 2016
Fremmødte: Per, Dennis, Thomas, Anders og Pia.
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Godkendelse af sidste referat. Godkendt.
2 Møde på tapperiet. Anders har deltaget i mødet, som var spændende. Der blev blandt andet talt om at fokusere på én ting og dyrke eliten. Der blev talt om deltagerisme, at få folk til at deltage aktivt og derigennem få ejerskab til projektet. Der blev talt om at gå ud i det offentlige rum og samarbejde ad den vej. Anders har en ide om et fælles Storm P billede, som males undervejs i forestillingen. Vi skal kigge på mulige samarbejdspartnere.
Der er mulighed for, at en repræsentant for foreningen deltager i et arbejde på nye ideer for Køge Kommunes kulturstrategi. Dennis vil gerne deltage måske Thomas.
3 Nyt fra den konstituerede formand.
4 Nyt fra kasseren. Kassebeholdning 74.500,-
Vi er obs på at undersøge noget vedr. vores udgift til nødopvarmning. Per kontakter Giulia Lorentzen tlf. , 23815029 mail: giulia.lorentzen@koege.dk
5 BJU. Prøverne går godt. Betina har fået sponsoreret en masse rekvisitter.
Anders sender en besked til Kenneth om spilledage til brug for indkøb og bemanding af baren.
Børneattesterne er lykkedes 
Dennis redigerer hjemmesiden mht forestillingsdatoer.
Vi indkalder til BJU-møde d.22-5-16, kl.14.00 Thomas indkalder. Dennis sætter det på hjemmesiden.
Anders foreslår, at vi arrangerer en teaterweekend for børn og forældre, denne kunne evt. ligge før en familieforestilling, som oplæg til at deltage som barn/forældre i dette.
6 Kursus, ekskurtioner. Betina vil gerne deltage i et DATS kursus på Langeland, vi vil gerne give et tilskud på kursus plus transport, billigst muligt. Per kontakter Betina. Hun forpligter sig også til at skrive om kurset til hjemmesiden og give et oplæg på et medlemsmøde.
Hother vil lave en ekskursion til Storm P museet, det koster 750 kr med guide. Dennis orienterer Hother.
7 Kommende forestillinger, herunder Storm P og Juleforestilling. Det går godt med prøver på Storm P, Hother har afleveret manus til Storm P Museet og afventer tilbagemelding. Bestyrelsen glæder sig til at læse det.

8 Diverse løse ender… Medlemssiden er nedlagt, alle oplysninger er offentlige.
Korrekturlæsning. Der skal fremadrettet stadig sendes til Jens Peter.
Anders kontakter Kenneth om behov for hjælp i baren.
Hjertestarter, Per spørger Giulia.
Telefon og internet, Per får klarhed over hvad vi præcist betaler til. Pia Beder derefter Laura finde et godt tilbud.

9 Den ekstra ordinære general forsamling. Per undersøger lovligheden af vedtægtsændringen.
Vi ønsker at sætte et pkt. hvor vi vælger et nyt bestyrelsesmedlem på den ekstra ordinære generalforsamling, i fald der ikke vælges en ny formand og Pia fortsætter som konstitueret.
10 Punkter til næste bestyrelsesmøde. Planlægning af koordinatormøde, se referat fra d.24-2-16 vedr. koordinatorer.
Tanker videre på mulige samarbejdspartnere….
Telefon og internet.
DR. Vi har fået en henvendelse fra DR vedr. en programrække om sundhed. Vi lader sagen hvile.
DATS Dennis kontakter DATS om at få tilsendt nyhedsbrev og videreformidle til bestyrelsen.
Budget.
Kontakt til sponsorere.
Status på vand;
Lokaler fremadrettet.
Diskussion om medlemmer, som ikke betaler kontingent, hvad gør vi?
Køkken, det skal være lovligt og sundhedsmæssigt forsvarligt.
11
Referent: Pia