Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 24/2-2016

Referat for bestyrelsesmøde d.24 /2 2016
Fremmødte: Pia, Anders, Thomas og Dennis Afbud: Per
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Godkendelse af sidste mødes referat. Referatet godkendt.

2 Meddelelser. Pia har rykket Tina for regning for stagefight. Pia har talt med Specht, vil godt hjælpe og lave en plan fremadrettet, i samarbejde med bestyrelsen. Samarbejdet med Skovboskolen, kunne ikke lade sig gøre, da de ikke kunne om dagen. Vi skal have mappen af Michael. Pia

3 Situationen nu. Regning nødopvarmning sendes til ETK, Har der været yderligere udgifter. Anders følger op på situationen. I forhold til mail fra aftenskole Køge, Pia svarer på mailen. Per, Anders

4 J og U’s kommende forestilling. Det er en voksen revy uden børneperspektiv. Stykket revideres, så de to sidste linjer i første sang fjernes, så de ikke er så fremmedhadsk. Thomas tjekker op status. Der skal være et BJU møde i maj. Thomas

5 Generalforsamlingen. Der skal sendes en sms en uge før, samt dagen før. Vi mødes kl. 18.30. Pia kontakter Tove, vedr. smørrebrød. Tove skal forespørges om hun har mulighed for at vaske dugene til generalforsamlingen. Pia,
Dennis

6 Medlems/repertoiremøde. Hvad gør vi nu. Hother laver rundt Storm P, Merete instruerer et julestykke Lille Fanny’s jul, i samarbejde med Pia.

7 Koordinatorer. Kostymer: Tove og Pia. Store rekvisitter: Hother og Per. Værtinde: Pia og Tove. Scenekoordinator: Hother. Vi mangler koordinatorer, til sminke, lys og lyd. Smårekvisitter, ansvarlig for bibliotek: Gokke. Ansvarlig for kontakten til aviserne: Lisbeth. Billetsalg: Kristine. Baransvarlig: Kenneth. Facebook: Kenneth.

8 Evt. Debat om vores holdning omkring de sociale medier, hvordan skal fremtiden være. Plan B omkring vores bygning. Debat om udsmykning af hallen.

Referent: Dennis