Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af bestyrelsesmøde den 6 februar 2016

Referat for bestyrelsesmøde d. 6 / 2 2016
Fremmødte: Thomas, Pia, Anders, Per, Dennis. Afbud : Michael.
Pkt. Dagsorden Beslutninger Ansvarlige og frister
1 Meddelelser.
Hvidbogen. Kenneth vil godt arbejde på den.
Festen. En dejlig oplevelse og pænt besøgt.
Regnskab: Festen. 9 forestillinger. Pia kontakter Tina, vedr. regning på stagefight. Per laver et regnskab over festen.
Per laver et regneark, over budget. Pia, Per

2 Situationen nu. Der skal følges op på arbejdet med vand og ventilation. Anders

3 Repertoiremøde den 13.2.16 Bettina laver oplæg, til noget improvisation omkring julestykket. Dennis barndommens kupe, Anders Hash, oliven, to haner i kurven. Pia Lille Fannys jul. Herren går på jagt. Pia

4 Forberedelse til generalforsamling
a. Formandens beretning/ bestyrelsens
b. Regnskab, anbefaling mht. kontingent
c. Hvem er på valg?d. Budget. Specht skal ind over mht. til lys. Der skal købes småkager, Pia kontakter Tove og spørger.
Kontingent uændret.

Pia

5 J og U Børneattester Thomas undersøger. Thomas

6 Kommunikation til medlemmerne. Foregår ved sms. Fremadrettet, og medlemmernes eget ansvar at opdatere, Per og Dennis ved ændringer. Per, Dennis

7 Arbejdet med hvidbogen Kenneth vil godt revidere hvidbogen.

8 Koordinatorer, hvilke har vi. Og hvem mangler vi. Udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Referent: Dennis