Køge Amatørscene Rotating Header Image

Referat af Generalforsamling 27. februar 2015.

Generalforsamling 27. februar 2015.

Fremmødte: 19 medlemmer.

 1. Valg af dirigent. Mogens
 2. Valg af 2 stemmetællere  Thomas og Lasse.
 3. Formandens beretning.

Michael startede beretningen, med at man har manglet opbakning fra medlemmerne. Der havde blandt andet været et jubilæums udvalg, men de havde opløst sig selv, grundet udvalget mente at bestyrelsen ikke havde levet helt op til, at de havde lovet udvalget frie hænder og så havde der været en masse misforståelser. Så bestyrelsen havde gået ind og overtaget det, at lave en jubilæums fest. Også ved kurser, havde der været for lidt opbakning af medlemmerne. Så de fleste der deltog på kurserne, var bestyrelsen. Og grundet den manglende opbakning, ved medlemsmøde, hvor der kun var 6 medlemmer ud over bestyrelsen, har bestyrelsen besluttet, at fremover til møder, skal der være tilmelding, og ved for få tilmeldte, vil mødet blive aflyst. Derefter omtalte Michael, at der generelt, havde været stor publikumsopbakning til vores forestillinger. Michael udtrykte, at han var glad for sammenholdet i bestyrelsen, og var ked af at Hother havde valgt, at trække sig. Takkede ham for samarbejdet i bestyrelsen.

 

Jesper: skal vi droppe medlemsmøderne.

Tilskuddet skal bruges på teatret.

Fremover skal folk, melde sig til medlems/repetoiremøde, ved for lidt tilmelding bliver mødet aflyst.

Bodil: Bange for at konsekvensen, ved at droppe medlemsmøderne, mener det er en forkert beslutning.

Bettina. Fuld forståelse for bestyrelsens beslutning.

Anders syntes at formandens beretning, blev ført i negativt lys.

Anders mente der skulle være noget til at trække medlemmerne til at komme.

Michael: Vi vil meget nødig have en topstyret forening, men det kan blive konsekvensen, ved for lidt opbakning til bestyrelsens arbejde.

Pia vil hænge plancherne fra walk and talk op.

Mogens :Medlemstallet status Que, der er ikke så mange.

Mogens: Efterlyste bestyrelsens formidlingsniveau.

Pia: Mente at vi skal tænke anderledes i forhold til vores forening.

Jesper mente vi skal revurdere vores ambitionsniveau.

Bodil: Mente ikke at bestyrelsen kan træffe en afgørelse om at nedlægge medlemsmøderne.

Og mente samtidig at vi ikke kan undvære dem.

Jesper: Mente at medlemmerne er forkælet, og det er nye ting der skal til .

Søren. Mente at man skulle tage kontakt til medlemmerne, der ikke var aktive, det skulle ikke være best.

Niels mente, at når det ikke står i vedtægterne, er det best.  Der til enhver tid træffer beslutninger.

Hother: Udtrykte at han var ked af, at han måtte trække sig. Men grundet medlemmernes manglende opbakning, følte at han var nød til at trække sig.

 

 1. Kassererens beretning.

Per gennemgik regnskabet.

Bju: De fleste penge var annonceudgifter.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 1. Kontingent er uændret. Hother foreslog, at kontingentet ændres for og unge under 25 år og folkepensionist.

Jesper: syntes at det er alt for omstændigt.

Kristine: Det er før blevet diskuteret før. Det vil give en væsentlig kontingent nedgang.

Bodil: Spurgte kasseren om ikke det ville være svært.

Kenneth: syntes at det var et dårligt forslag, og det er meget vanskeligt, syntes at 30 – 60 årige skulle, der er mange faktorer, at tage højde for.

Michael mente at det vil blive et administrativt morads.

Niels mente, at vores kontingentniveau var meget lavt, for en masse aktiviteter.

Bettina: Mente at det også ville blive for omfattende.

Michael mente at det er en dårlig ide.

Bodil: Mente at kommunen vil skæve til vores kontingent niveau.

Per: mente at vi kunne sætte grænsen op for unge til 20 år.

At vi skal virkelig tage os sammen, og holde budgettet.

Hothers forslag blev nedstemt.

 

4 stemte for 12 stemte imod 3 der ikke stemte.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

 1. Ingen indkomne forslag.
 2. Valg af kasserer. Per blev genvalgt.
 3. Anders blev valgt som bestyrelsesmedlem. For 2 år.
 4. Repræsentant. Thomas blev genvalgt.
 5. Bestyrelsessuppleanterne blev genvalgt. Merete Carlsen og Jette Jensen.
 6. Jesper Hansen og Bettina Mollerup er blevet valgt til revisorer.
 7. Kenneth Klindt og Bodil Birch er valgt til revisorsuppleanter.
 8. Pia foreslog at vi skal lave en fælles ekskursion til Sprøjtehuset.
 9. Kristine fortalte om festen, premiere i november og repremiere i januar.

Mangler stadig nogle ting. Kristine ville lave et fælles kursus i forbindelse med festen, så alle kan være med, en stagefight.

Kristine forespurgte, vedrørende linoleum, på scenen. Men bestyrelsen vil godt vente til, der skal være omlægning af radiatorer. Kristine mente at den vandskade der er kommet skal anmeldes til vores forsikring.

Mogens efterlyste nye sponsor skilte.

Mogens efterlyste, rengøring af salen, der skal samles nogle folk.

Jesper syntes at vi plejer at gøre rent i salen. Vi har en aftale med rengøringsdamen, at hun støvsuger og vasker scenegulvet.

Jesper syntes at, det er ok at sige fra.

 

Referent.

 

Dennis Melgaard.